fbpx

CANAN ÖZGÜR

Soprano

(English below) Robert Kolej’den mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği lisans ve Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik yüksek lisans programını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı şan sertifika, opera master ve doktora programını tamamladı. “Şan Eğitiminde Rezonatör Bölge Kullanımı” tezinde Prof. Güzin Gürel’le, “Ses Eğitimi ve Performans Kariyerinde İletişim ve Kimlik Yönetimi” tezinde Prof. Şebnem Ünal’la çalıştı. Erasmus ile İtalya'da “Aşk İksiri” operasında rol aldı. Karl Jenkins “Stabat Mater” ile Recep Gül'ün bestelediği ‘’Mübadele’’ ve “Two Songs For the Flow of Time” eserlerinin Türkiye prömiyerinde solist olarak sahne aldı.

Öğretim görevlisi olarak Biruni Üniversitesi'nde "Ses ve Solunum Fizyolojisi", İstanbul Üniversitesi'nde "Ses Eğitimi" derslerini vermektedir. Yeditepe Üniversitesi Çoksesli Korosu'nun ve Gürcü Sanat Evi Korosu'nun şan eğitmenliğini yapmaktadır. Diğer bir projesi olan Eurosanatolias’la da performanslarını sürdürmektedir. Koro Kültürü Derneği’nin yönetim kurulu üyesidir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

As a graduate of Robert College, she graduated from Boğaziçi University Chemical Engineering bachelor degree and Computational Sciences and Engineering master degree. She finished opera master with ‘’Usage of Resonator Areas in Voice Training’’ thesis and PhD program with ‘’Communication and Personality Management in Voice Training and Performance Career’’ thesis at İstanbul University. She performed in the opera production ‘Elisir d’amore’ in Italy’s Conservatorio Arrigo Boito di Parma. She sang as the soloist in Turkey premiere of Karl Jenkins’ “Stabat Mater”, Recep Gül’s “The Exchange” and “Two Songs For the Flow of Time”. She is a lecturer at Biruni University at the health sciences department. She is the music director of SANSEV Children’s Choir and voice trainer of the Georgian Art House Choir. She is also member of the classical music duo Eurosanatolias. She is board member and social media coordinator of the Choral Culture Association.

CANSIN HAZAN BAYRAK

Alto

(English below) Müziğe ilkokulla beraber çocuk korolarında başladı. Bu dönemde piyano eğitimi de almaya başladı ve lisede gençlik korolarına katıldı. 2008'de Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı opera bölümünü kazandı. Şan eğitimini Prof. Şebnem Ünal'dan aldı. 2014'te konservatuvardan mezun oldu.

Konservatuvarda eğitim aldığı süre boyunca ve sonrasında pek çok projede yer aldı. Recep Gül'ün bestelediği “Two Songs For the Flow of Time” eserlerinin Türkiye prömiyerinde solist olarak sahne aldı. Halen Sirene ve Nazım Hikmet Korosu ile çalışmaktadır. 2017’de Sirene ile katıldığı, Almanya’da gerçekleşen ve Türkiye’nin ilk kez temsil edildiği 10. Uluslararası Johannes Brahms Koro Yarışması’nda 2 kategoride altın diploma ve ‘’Çağdaş Müzik Yorumlamada Üstün Başarı’’ ödülü kazandı. 2018'de Sirene ile katıldığı, Almanya’da gerçekleşen 8. Uluslararası Robert Schumann Koro Yarışması’nda 2 kategoride altın diploma ve Jüri Özel Ödülü kazandı. 2020'de sahnelenecek olana "Amedeus" oyununda rol almaktadır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

She started her music life in children’s choir at elementary school. Meanwhile she started piano education and joined youth choirs at highschool. She was graduated from Bornova Anatolian High School at 2008 and was accepted to İstanbul University State Conservatory opera program. She studied singing with Prof. Şebnem Ünal. She was graduated from the conservatory at 2014. She participated in many projects during her conservatory education and afterwards. She sang as the soloist in Turkey premiere of Recep Gül’s ‘’Two Songs For the Flow of Time”. She still sings in the Sirene and Nazım Hikmet Choir. In 2017, she won 2 gold diplomes and ‘’Exellence in Contemporary Music Interpretation’’ award with Sirene at 10th International Johannes Brahms Choir Competition. In 2018, she won 2 gold diplomes and ‘’Jury’s Choice’’ award with Sirene at 8th International Robert Schumann Choir Competition.

RECEP GÜL

Tenor & Music Director

(English below) Bright Sheng, Evan Chambers, Kamran İnce, Paul Schoenfield, Pieter Snapper ile kompozisyon çalıştı ve İTÜ MİAM’da master yaptı. Eserleri ABD, İtalya, Almanya ve İsviçre’de seslendirildi. ‘Wedding of Attis’ eserini Detroit Senfoni, Leonard Slatkin şefliğinde seslendirdi ve prömiyerini bestecilik doktorasını aldığı Michigan Üniversitesi Senfoni Orkestrası yaptı.

2011’de ‘Rackham Pre-doctoral Fellowship’ ve ‘İnstitute for the Humanities - Graduate Student Fellowship’ burslarını kazandı. 2015’te Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılı için bestelediği “Beni Mektupsuz Bırakma” eserinin prömiyeri Bilkent Senfoni tarafından yapıldı. ‘’Rhapsody Alla Turca’’ eserinin prömiyeri 2017’de Galway Flute Festival'da yapıldı. "Mübadele" eseri 2018’de "Avrupa Kültürel Miras Yılı" kapsamında seçildi. 2018'de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Beste Yarışması'nda 2’ncilik, 2019’da Süreyya Operası Beste Yarışması’nda 2'ncilik ve ‘’Seyirci Özel Ödülü’’ kazandı. İTÜ TMDK Kompozisyon bölümünde öğretim görevlisidir. Koro Kültürü Derneği Müzik Komisyonu Başkanı'dır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He studied composition with Bright Sheng, Evan Chambers, Kamran İnce, Paul Schoenfield, Pieter Snapper and had his master degree at MİAM. His works were performed in the USA, Switzerland, Italy and Germany. His work ‘Wedding of Attis’ was performed by Detroit Symphony with the conductor Leonard Slatkin and was premiered by Michigan University Symphony. In 2011, he won the scholarships ‘Rackham Pre-doctoral Fellowship’ and ‘Institute For the Humanities - Graduate Student Fellowship’. His work “Beni Mektupsuz Bırakma” was premiered by Bilkent Symphony in 2015, ‘’Rhapsody Alla Turca’’ was premiered at Galway Flute Festival in 2017 and ‘’The Exchange’’ was selected for ‘’European Year of Cultural Heritage" in 2018. He won the 2nd prize in Composition Competition which is held by Ministry of Culture in 2018 and won the 2nd prize in Süreyya Opera House Composition Competition with ‘Special Audience Award’ in 2019. He is a lecturer at the composition department at İTÜ Conservatory.

FEHMİ CESUR ÖZDEMİR

Baritone & Beatbox

(English below) NHA müzik bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı opera sertifika programı ardından İTÜ’de şeflik yüksek lisansına devam etti. “Türkiye’nin ilk uluslararası gençlik koroları festivali” KoroFest'in lojistik ve mali koordinatörlüğünü yaptı. 2010’da Boğaziçi Caz Korosu ile katıldığı Dünya Koro Olimpiyatları’nda 3 altın diploma kazandı ve Rezonans’ın yardımcı şefliğini üstlendi. 2012’de Yeditepe Üniversitesi Çoksesli Korosu’nu ve Avrupa Korolar Federasyonu Türkiye temsilcisi Koro Kültürü Derneği’ni kurdu.

2013'te Yeditepe Üniversitesi Kadınlar Korosu’nu kurdu. 2014’te İncesaz’ın "Geçsin Günler" albümünde grupla çalıştı. İstanbul Avrupa Korosu ve BÜMK Klasik Müzik Korosu ile konuk şef olarak çalıştı. Animals Musical'ın koro eğitmenliğini üstlendi ve aynı müzikalde rol aldı. 2017'de Yeditepe Üniversitesi Müzikal Topluluğu'nu kurdu. Koro Kültürü Derneği’nin yönetim kurulu üyesi, genel sekreteri ve iktisadi işletmesinin müdürüdür. Derneğin her yıl düzenlediği Korolar Maratonu’nun genel koordinatörüdür. 2019'da Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi müdürlüğü görevini üstlenmiştir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He studied music at NHA and opera at İstanbul University State Conservatory then he accepted to the İTÜ MİAM conducting master’s program. For a long time he organized the Boğaziçi University Youth Choir Festival. In 2010, he won three gold diplomes with Boğaziçi Jazz Choir in World Choir Games and became the assistant conductor of the Rezonans. In 2012, he founded the YU Polyphonic Choir and the Choral Culture Asssociation which is the official representative of the ECA-EC in Turkey. In 2013, he founded the YU Women’s Choir. He worked as a guest conductor with the İstanbul European Choir and BUMC Classical Music Choir. He was the conductor and one of the main roles at the Animals Musical. He is the founding music director of the YU Musical Theatre Society. He is founding board member, secretary general and business manager of Choral Culture Association. He is the general coordinator of the ‘’Marathon of Choirs’’ festival which is annually organized by the Choral Culture Association.

ALİ GÖKTÜRK

Bass

(English below) 6 yaşında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı piyano bölümüne kabul edildi. 1999’da Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü’nü kazandı ve BÜMK Caz Korosu’na katıldı. Bir dönem sonunda koronun şefi oldu ve aynı yıl Halıcı Midi Beste Yarışması'nda 2. oldu. 2005’te Brown Üniversitesi Matematik yüksek lisansına kabul aldı ve 2011’de ise doktorasını tamamladı.

Koç Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde okutman olarak Matematik dersleri verdi. Klavyecisi olduğu Alkera ile 2018’de ‘’Live in Sin’’ EP’sini yayımladı ve diğer grubu Milenyum ile de çalışmalarını sürdürmekte. 2015’ten bu yana iOS tabanlı cihazlar için müzik uygulamaları üzerinde çalışmaktadır. Bu uygulamalar arasında 2018'de piyasaya sürdüğü ve müzik grupları için performanslarda MIDI arayüzlü tüm enstrümanları tek merkezden kontrol etmeyi sağlayan ‘’KeyStage’’ adlı iPad programı bulunmakta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

At the age of six he started his piano education at İstanbul University State Conservatory. He was accepted to Boğaziçi University mathematics program and joined the Music Club Jazz Choir in 1999. After one semester he became the conductor and won the 2nd prize at Halıcı Midi Composition Competition. In 2005, he was accepted to Brown University mathematics master program and earned his PhD degree in 2011. He was a lecturer at Koç University and İstanbul Bilgi University. As a keyboardist he published the EP ‘’Live in Sin’’ with his band Alkera and also plays with Milenyum Band. He works on music applications for devices with iOS. Among these applications, there is an iPad software called ‘’KeyStage’’ which he designed and programmed himself and it is available on App Store. He developed the KeyStage for controling all MIDI interfaced instruments from one single center on live performances.