fbpx

CANAN ÖZGÜR

Soprano

(English below) Robert Kolej’den mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği lisans ve araştırma görevlisi olarak Boğaziçi Üniversitesi Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik yüksek lisans programını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı şan sertifika ve master programını tamamladı. Tezi için Prof. Güzin Gürel’le çalıştı.

Erasmus ile İtalya'da “Aşk İksiri” operasında rol aldı. Karl Jenkins “Stabat Mater” Türkiye prömiyerinde solist olarak sahne aldı. Recep Gül'ün bestelediği "Mübadele" eserinin Türkiye prömiyerinde solist olarak sahne aldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı opera doktora programında Prof. Şebnem Ünal’la çalışmaktadır. Biruni Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak "Ses ve Solunum Fizyolojisi" derslerini vermektedir. SANSEV Minikler Korosu şefliğini yapmaktadır. Gürcü Sanat Evi Korosu'nun şan eğitmenliğini yapmaktadır. Diğer bir projesi olan Eurosanatolias’la da performanslarını sürdürmektedir. Koro Kültürü Derneği’nin yönetim kurulu üyesidir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

As a graduate of Robert College, she graduated from Boğaziçi University Chemical Engineering bachelor degree and Computational Sciences and Engineering master degree as research assistant. She also finished opera master program at İstanbul University. She performed in the opera production ‘Elisir d’amore’ in Italy’s Conservatorio Arrigo Boito di Parma with Erasmus program. She sang as the soloist in Turkey premiere of Karl Jenkins’ “Stabat Mater” and Recep Gül’s “The Exchange”. She studies at İstanbul University State Conservatory opera doctorate program. She is a lecturer at Biruni University at the health sciences department. She is the music director of SANSEV Children’s Choir and voice trainer of the Georgian Art House Choir. She is also member of the classical music duo Eurosanatolias. She is board member and social media coordinator of the Choral Culture Association.

CANSIN HAZAN BAYRAK

Alto

(English below) Müziğe ilkokulla beraber çocuk korolarında başladı. Bu dönemde piyano eğitimi de almaya başladı ve lisede gençlik korolarına katıldı. 2008'de Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera bölümünü kazandı. Şan eğitimini Prof. Şebnem Ünal'dan aldı. 2014'te konservatuvardan mezun oldu.

Konservatuvarda eğitim aldığı süre boyunca ve sonrasında pek çok projede yer aldı. Halen Sirene ve Nazım Hikmet Korosu ile çalışmaktadır. 2017’de Sirene ile katıldığı, Almanya’da gerçekleşen ve Türkiye’nin ilk kez temsil edildiği 10. Uluslararası Johannes Brahms Koro Yarışması’nda 2 kategoride altın diploma ve Çağdaş Müzik Yorumlamada Üstün Başarı ödülü kazandı. 2018'de Sirene ile katıldığı, Almanya’da gerçekleşen 8. Uluslararası Robert Schumann Koro Yarışması’nda 2 kategoride altın diploma ve Jüri Özel Ödülü kazandı.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

She started her music life in children’s choir at elementary school. Meanwhile she started piano education and joined youth choirs at highschool. She was graduated from Bornova Anatolian High School at 2008 and was accepted to İstanbul University State Conservatory opera program. She studied singing with Prof. Şebnem Ünal. She was graduated from the conservatory at 2014. She participated in many projects during her conservatory education and afterwards. She still sings in the Sirene and Nazım Hikmet Choir. In 2017, she won 2 gold diplomes and ‘’Exellence in Contemporary Music Interpretation’’ award with Sirene at 10th International Johannes Brahms Choir Competition. In 2018, she won 2 gold diplomes and ‘’Jury’s Choice’’ award with Sirene at 8th International Robert Schumann Choir Competition.

RECEP GÜL

Tenor & Music Director

(English below) Bright Sheng, Evan Chambers, Kamran İnce, Paul Schoenfield, Pieter Snapper ile Kompozisyon çalıştı. Komposizyon yüksek lisansını İTÜ MIAM’da yaptı. Eserleri ABD, İtalya, Almanya ve Türkiye’de seslendirildi. ‘Wedding of Attis’ eserini Detroit Senfoni, Leonard Slatkin şefliğinde seslendirdi ve prömiyerini Michigan Üniversitesi Senfoni Orkestrası yaptı.

2011’de Michigan Üniversitesi’nden ‘Rackham Pre-doctoral Fellowship’ ve ‘İnstitute for the Humanities – Graduate student fellowship’ burslarını kazandı. 2015’te Çanakkale Zaferinin 100. Yılı için bestelediği “Beni Mektupsuz Bırakma” eserinin prömiyeri Bilkent Senfoni tarafından CRR’de yapıldı. 2018'de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması'nda 2'ncilik ödülünü kazanmıştır. İTÜ TMDK Kompozisyon bölümünde öğretim görevlisidir. Koro Kültürü Derneği Müzik Komisyonu Başkanı'dır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He studied composition with Bright Sheng, Evan Chambers, Kamran İnce, Paul Schoenfield, Pieter Snapper. He had his composition master degree at İTÜ MİAM. His works were performed in the USA, Italy, Germany and Turkey. His work ‘Wedding of Attis’ was performed by Detroit Symphony with the conductor Leonard Slatkin and the premiere was done by Michigan University Symphony Orchestra. In 2011, He won the scholarships ‘Rackham Pre-doctoral Fellowship’ and ‘Institute For the Humanities - Graduate Student Fellowship’ at Michigan University. The premiere of his work “Beni Mektupsuz Bırakma”, which he composed for the 100th Year of Çanakkale Triumph, was performed at CRR by Bilkent Symphony in 2015. He won the 2nd prize in Polyphonic Choral Composition Competition which is held by Ministry of Culture Turkey at 2018. He is a lecturer at the composition department at İTÜ TMDK and Head of the Music Commission of Choral Culture Association.

FEHMİ CESUR ÖZDEMİR

Baritone & Beatbox

(English below) NHA Müzik Bölümü’nde şan ve bas gitar eğitimi gördü. İlki 2009’da düzenlenen KoroFest’in organizasyonunda uzun süre görev aldı. 2010’da Boğaziçi Caz Korosu ile katıldığı Çin'de düzenlenen Dünya Koro Olimpiyatları’nda 3 altın diploma ödülü kazandı ve Rezonans’ın yardımcı şefliğini üstlendi. 2012’de Yeditepe Üniversitesi Çoksesli Korosu’nu kurdu.

2012’de, Avrupa Korolar Federasyonu Türkiye temsilcisi olan Koro Kültürü Derneği’ni kurdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı şan sertifika programında öğrenim görürken İncesaz’ın "Geçsin Günler" albümünde grupla çalıştı. 2013'te İTÜ’de şeflik yüksek lisansına kabul edildi. 2013'te Yeditepe Üniversitesi Kadınlar Korosu’nu kurdu. İstanbul Avrupa Korosu ve BÜMK Klasik Müzik Korosu ile konuk şef olarak çalıştı. Bir Gate Prodüksiyon projesi olan Animals Musical'ın koro eğitmenliğini üstlendi ve aynı müzikalde rol aldı. 2017'de kurulan Yeditepe Üniversitesi Müzikal Topluluğu'nun müzik direktörlüğünü sürdürmektedir. Koro Kültürü Derneği’nin yönetim kurulu üyesi, genel sekreteri ve iktisadi işletmesinin müdürüdür. Derneğin her yıl düzenlediği Korolar Maratonu’nun genel koordinatörüdür.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He studied music at NHA. For a long time he organized the Boğaziçi University Youth Choir Festival. In 2010, he won three gold diplomes with Boğaziçi Jazz Choir in World Choir Games and became the assistant conductor of the Rezonans. In 2012, he found the Yeditepe University Polyphonic Choir and the Choral Culture Asssociation which is the official representative of the ECA-EC in Turkey since 2012. During his education at İstanbul University State Conservatory singing certificate program, he worked with the renown traditional Turkish music group İncesaz in their album "Geçsin Günler". In 2013, he accepted to the İTÜ MİAM conducting master’s program and found the Yeditepe University Women’s Choir. He worked as a guest conductor with the İstanbul European Choir and BUMC Classical Music Choir. He was the conductor and one of the main roles at the Animals Musical. He is the music director of the Yeditepe University Musical Theatre Society since 2017. He is founding board member, secretary general and business manager of Choral Culture Association. He is the general coordinator of the ‘’Marathon of Choirs’’ which is annually organized by the Choral Culture Association.

ALİ GÖKTÜRK

Bass

(English below) 6 yaşında İstanbul Devlet Konservatuarı piyano bölümüne kabul edildi. 1999’da Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü’nü kazandı ve Caz Korosu’na katıldı. Bir dönem sonunda koronun şefi oldu ve aynı yıl Halıcı Midi Beste Yarışması'nda 2. oldu. 2005’te Brown Üniversitesi Matematik yüksek lisansına kabul aldı ve 2011’de ise doktorasını tamamladı. 

Koç Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde okutman olarak Matematik dersleri vermiştir. Alkera ve Milenyum gruplarının klavyecisi olmasının yanında, iOS tabanlı cihazlar için müzik uygulamaları üzerinde çalışmaktadır. Bu uygulamalar arasında 2018'de piyasaya sürdüğü ve müzik grupları için performanslarda MIDI arayüzlü tüm enstrümanları tek merkezden kontrol etmeyi sağlayan KeyStage adlı iPad programı mevcuttur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

At the age of six he started his piano education at İstanbul University State Conservatory. He was accepted to Boğaziçi University mathematics program and joined the Jazz Choir in 1999. After one semester he became the choir conductor and won the 2nd prize at Halıcı Midi Composition Competition. In 2005, he was accepted to Brown University mathematics master program and earned his PhD degree in 2011. He was a lecturer at Koç University and İstanbul Bilgi University. Besides being the keyboardist of the group Alkera and Milenyum, he works on music applications for devices with iOS. Among these applications, there is an iPad software called ‘’KeyStage’’ which he designed and programmed himself and it is available on App Store. He developed the KeyStage for controling all MIDI interfaced instruments from one single center on live performances.